neljapäev, oktoober 27, 2016

Treppidega maja

Meid heideti kosmoselaevast avakosmosesse. Kosmoselaeva juhtkond nähtavasti sai aru, et tõenäoliselt me saame avakosmoses hakkama ja leiame tagasitee kosmoselaeva. Mõeldi, et mõni elu võib küll kaotsi minna, aga on vaja, et keegi avakosmost uuriks.

*
Lahendasime ülesannet, kui palju tuleb elektriarvet tasuda. Tundus, et lahendus on käes, aga kontrollimisel selgus lõpuks, et lahendatud oli valesti, sest paari võõrkeelse sõna tähendust ei teatud. Ülesandes polnud öeldud mitte, mis summa tuleb tasuda, vaid mis summa võib endale jätta. Tasuda tuli väiksem osa kogusummast. Öeldi, et B-klassis lahendasid kõik selle ülesande õigesti, aga A-klassis vaid mõned üksikud. Mõeldi vist ühe teise kooli klasse, aga võibolla laienes üldistus kõikide koolide vastavanimelistele klassidele.

*
Väikses puumajas oleks võibolla tulnud ülemisele korrusele viiva trepi kohal mööbli paigutust muuta. Mängiti malet. Tundus, et valge kuningas hakkab matti saama. Tal oli taganemiseks veel ainult üks käik. Aga ta käis teises suunas. Kardeti, et nüüd jääb ta liiga lagedale. Endale ruumi tegemiseks lõi valge kuningas suure topsi, mis polnud päris nupu moodi. Istusime maja välistrepil. Ütlesin isale, et kass on öelnud, et tal on raske, sest ta on mustade nuppude sõber, aga mängib valgete poolel. Ärkasin. Pärast ärkamist istusin samal trepil, aga ümbrus nägi nüüd teist moodi välja. Trepp oli kõrgem ja kui maja juurde viiva tee ääres oli unenäos olnud puid rohkem ühel pool, siis nüüd teisel pool. Peremees istus ka trepil ja laulis ropuvõitu sõnadega laule. Naised ei pannud seda talle pahaks, sest muidu see mees ropp ei olnud.

kolmapäev, oktoober 26, 2016

Palju asju

Läksin laulmistundi. Olin vanaema pool. Hakkasin pakkima oma asju, mis olid siin seisnud, et need koju viia. Asju oli palju ja kui ma oleks need kõik kotti pannud, oleks tekkinud raskusi bussi peale mahtumisega. Istusin aias mullase peenra ees ja sonkisin kätega mulda.

teisipäev, oktoober 25, 2016

Virulane 1906

„Virulane“ 30. juuni – 27. juuli 1906.

Vahel on räägitud 1905. aasta revolutsioonist, aga vahel ka 1905.–1907. aasta omast. 1906. aasta „Virulasest“ saab kinnitust, et võitlus ei olnud lõppenud.

„Virulane“ oli ilmunud 19. sajandil, kuni võimud selle poliitilistel põhjustel sulgesid. 1905. a. lõpul hakati revolutsiooni maha suruma ja ajalehti sulgema, aga „Virulane“ õnnestus 1906 hoopis uuesti asutada, kuigi vahepeal suleti teda jälle ja ta sai ilmumist jätkata vaid nime vahetades. „Virulase“ toimetaja oli mõlemal sajandil Jaak Järv, kuid ülejäänud toimetuse koosseisus toimus muutusi. Kui 19. sajandil olid lehes kirjutanud Vilde ja Martna, siis 20. sajandil oli üks tuntumaid toimetuse liikmeid Pusta ja lehes võttis sõna ka Riigiduuma ehk Riigivolikogu saadik Hellat. Entsüklopeedia ütleb, et uuel „Virulasel“ ei olnud enam nii suurt mõju kui vanal. Samas saadi rohkem kirjutada, sest poldud enam nädalaleht, vaid ilmumissagedus tõusis kuuele päevale nädalas. Nüüd oli suurem konkurents, sest Eesti ajalehtede puhul olid kasvanud nii nende ilmumissagedus kui ka ajalehtede arv rutem kui rahvaarv. Kiiremini kirjutades võib lisaks jutt lahjemaks minna. Raamatud Jaan Tõnissoni kohta ütlevad, et pärast 1905. a. lõpu sündmusi vasakpoolsete populaarsus langes ja mõõdukama Tõnissoni oma tõusis, kuid „Virulane“ esindas just nimelt vasakpoolsemat suunda. Ainult „Virulast“ lugedes selle suuna populaarsuse langusest aru ei saa, sest „Virulane“ ise kinnitab, et esindab enamuse seisukohti ja Tõnisson on vähemuses. Praegu peetakse suurmeheks Tõnissoni, ja Järve temaga ei kõrvutata.

Üks küsimus, milles „Virulase“ vasakpoolsus avaldus, oli tema suhtumine maaeraomandisse. Kuigi tehti riigi vastu revolutsiooni, taheti mõisamaad muuta riigiomandiks ja anda talupoegadele vaid põlisele rendile, mitte nende eraomandiks. Sellisele suhtumisele aitas kaasa nähtavasti teadmine, et riigimõisades on talupoegade olukord parem kui eramõisades. Riik, millele taheti maad anda, ei olnud isegi Eesti riik, vaid oldi Venemaa osa. Kuigi Tõnisson asutas kohaliku Eduerakonna, peab „Virulane“ endastmõistetavaks, et partei on midagi üle-venemaalist.

Uuritud ajalõigu alguses hooples „Virulane“, et hoolimata karistussalkade terrorist on vabadus suurenenud, nüüd arutatakse parlamendis samu küsimusi, mille eest enne karistati, ja parlamenti ei saada keegi laiali. Kuid siis see laialisaatmise otsus tuli. Mul tekkis lugedes mitu võrdlust Pätsi vaikiva ajastuga. Pätsi ajal pandi parlament vaikivasse olekusse rahva rahustamise ettekäändel, kuid „Virulane“ aastal 1906 avaldas arvamust, et rahvast rahustaks see, kui parlament uuesti kokku kutsutaks. Keiser ja parlamendi pooldajad süüdistasid üksteist vastakuti seaduse rikkumises. Ka Päts ja vabadussõjalased süüdistasid hiljem mõlemad üksteist riigi pööramises.

Toimus ka relvavõitlust. 1917 oktoobripöörde ajal olevat lastud Auroralt vist üks pauk, aga 1906 oli mõnes linnas nagu Sveaborg paugutamist rohkem. Kuigi „Virulane“ mõnes küsimuses kaitses seaduslikkust, ei nimetanud ta seadusevastaseks relvastatud ülestõusu ja esimesel hetkel paistis uskuvat, et ülestõusnuid saadab edu.

Varem olen võrrelnud, et „Postimees“ kirjutas Eesti eestlastest, „Olevik“ Venemaa piiridest lahkunutest ja „Ristirahva Pühapäevaleht“ Venemaa piires ümber asunutest. Nüüd loetud „Virulase“ numbrid sarnanevad selle poolest kõige rohkem „Ristirahva Pühapäevalehega“, kuigi „Virulane“ ei tee usupropagandat.

19. sajandil olid olnud vastuolud „Virulase“ toimetaja Järve ja „Valguse“ toimetaja Kõrvi vahel. Neist vastuoludest oli ka nüüd üle ühe korra juttu. Samal aastal, kui Järv oma ajalehe taastas, lõpetas Kõrv revolutsiooni tõttu pettununa enda ajalehe väljaandmise. Kõrvi on nimetatud eesti ajakirjanike hulgast suurimaks venestuse pooldajaks, kuid „Virulasest“ paistab, et Kõrv tahtis samaaegselt olla nii venelaste kui ka sakslaste sõber. Seda ei saa öelda „Oleviku“ toimetaja Grenzsteini kohta, kes tegi venestusele järeleandmisi, aga kritiseeris samal ajal teravalt sakslasi.

19. sajandi ajalehtedest on peetud „Virulast“ ja „Valgust“ keskmisest kollasemaks. Ka 20. sajandi „Virulases“ tundus olevat keskmisest lehest rohkem uudiseid kuritegude kohta. Seevastu ei huvita „Virulast“ erinevalt praegustest lehtedest sport. On üks uudis kalapaatide võidusõidu kohta, kuid selle asemel, et tuua ära võitja nimi, kahtleb ajaleht, kas selliseid võistlusi on vaja. Iseloomulik ajastu kohta on ka see, et kalapüüdmiseks ja võidusõiduks ei olnud eraldi paate.

Esimene lumi


Kardinaid eest tõmmates läks tuju paremaks.

Õpilased ja õpetajad

Lugesin raamatuid. Kuigi olin realistlikku kirjandust kritiseerinud, olin lugenud hea meelega palju realistlikke romaane. Kristeril oli välismaa naine. Rääkisin Kristeriga ühest selle naise maa kunagisest poliitikust, keda see naine ei mäletanud. Ta imestas, et mina ja Krister nii noorelt poliitikat jälgima hakkasime. Õpetaja ütles, et tema eelistab Otiga mitte ajalugu arutada, sest Otil on selle kohta oma seisukohad. Mina rääkisin Otiga sel teemal. Ott ütles, et papp ei ole võrdse tähtsusega mitte preestri, vaid piiskopiga. Olin luuletusi kirjutades sõna 'papp' kasutanud seda teadmata. Läksin ühele tänavale lõkke süütamisele. Süütaja valas kõigepealt lõkkeaseme veega üle. Üks vanainimene küsis mult, miks see mees nii teeb. Vastasin, et võibolla selleks, et näidata, et lõke süttib puude märjaks tegemisest hoolimata. Mõtlesin, et võibolla ei valatudki vett, vaid lõhkeainet. Põgenesin kaugemale, et mitte plahvatuses kannatada saada. Vanainimene põgenes samuti. Aga plahvatust ei tulnud. Mul ei olnud riideid seljas. Olin midagi mõtlemata riided seljast võtnud, sest olin arvanud, et on aeg seda teha. Aga vanainimene võis hiljem rääkima hakata, et ma nägin sobimatult välja. Osadel lõkke äärde kogunenutel olid ülikonnad seljas, aga üks teine poiss oli ka ilma riieteta. Üks tüdruk ütles sellele poisile, et see poiss jäi talle meelde, aga mulle ei öelnud midagi. Poiss vastas sellele tüdrukule, et Võrumaal on kombeks ilma riieteta käia. Ma võisin öelda, et ma pole küll Võrumaalt pärit, aga olen seal suvitanud. Hakkasime kooli õuel jalgpalli mängima. Meie meeskond sai rohkem väravaid löödud. Mina lõin palli nõrgalt, aga andsin korduvalt resultatiivseid sööte. Mõtlesin, et unenägudes on see tavaline, et kujutlen, et oma meeskond lööb rohkem väravaid. Vahepeal ei olnud väravavahti väravas. Jooksin palliga vastase värava suunas, kui mitte kedagi ei olnud kaitses. Tegin pealelöögi, aga pall põrkas postist tagasi. Pidin teise löögi veel tegema. Sain palli väravasse, aga võibolla see oleks reeglite järgi pidanud puudutama ka värava põhja, pall peatus varem. Meie väravas ei olnud vahepeal samuti väravavahti. Üks mängija rääkis, et loodab ülikooli sisse saada. Õpetaja küsis talt, et kas ta loodab, et kui teeb kaks vaimset eksamit kümne palli süsteemis kolmele, et siis saab füüsilised eksamid kümned ja pääseb ülikooli sisse. Poiss vastas jah. Ta oli vastaste väravavaht. Mõtlesin, et kui ta väravaid sisse laseb, siis võibolla ta eksib, kui arvab, et füüsilised eksamid läheksid tal hästi.

esmaspäev, oktoober 24, 2016

Kodulehekülje koopia

Tegin kodulehekülje failidest teisiti süstematiseeritud koopia aadressile http://simorunnel.blogspot.com.ee/ . Kodulehekülg ise võib varsti kustuda ja viimased uuendused on ainult uuemas variandis.

pühapäev, oktoober 23, 2016

Võrgu-uudised

Tahtsin lisada kodulehekülje malelehele kahte uut partiid viimaste aastate turniiridelt. Selgus aga, et tasuta kodulehekülje teenus on lõppemas. Seetõttu panin valitud partiid üles uude kohta http://simorunnel.blogspot.com.ee/2016/10/valitud-partiid.html . Sinna blogisse mõtlen kopeerida ka muid seni koduleheküljel olnud asju.

*
Lähenevad AVRO-38 mälestusturniirid kiir- ja välkmales. Juhendid asuvad aadressil http://www.maleliit.ee/info/2016/Juhend_AVRO_2016.pdf .

*
Feisbuk teatab, et Kerese mälestuseks mängitakse ka Viimsis: http://www.eestimale.ee/uudised/2016/turniirikutse-paul-keres-100-viimsi-valla-kiirmaleturniir .

Korterimäng

Oli kirjanduse tund. Lehitsesin oma vihikut, et leida kohta, kuhu saaks kirjutada. Mõnes kohas oli tühje ridu, aga järgmine lehekülg oli jälle täis. See vihik oli vist juba lõpetatuks kuulutatud, võtsin kotist teise ja tühjema. Õpetaja kirjutas tahvlile arvutusi. Aga enne kui ma jõudsin nendega midagi teha, kustutas ta need uuesti ära. Sellega ma polnud rahul, aga järele mõeldes sain aru, et oli vaja kustutada, muidu poleks järgmisi asju kuskile kirjutada. Õpetaja viskas vihast minu vastu äratuskella põrandale puruks. Ta ütles, et mina tükid ära koristaks. Mina ütlesin, et tema viskas ja tema peab koristama. Panin seina najale istuma karvaseid mänguloomi. Õpetaja hakkas rääkima minu "Vikerkaares" ilmunud luuletustest. Mulle oma luuletused meeldisid ja samuti olid ilusad pildid, mille õpetaja nende kohta värvikriitidega tahvlile joonistas, aga tundus, et ta tahab jutuga välja jõuda selleni, et selliseid luuletusi ei tohi kirjutada. Mõtlesin, et kui ta peaks seda ütlema, siis saadan just avaldamiseks järgmised luuletused. Õpetaja kustutas tahvlilt joonistused ära ja joonistas asemele teise variandi. Esimene variant oli illustreerinud minu luuletusi abstraktsete kujunditega, teine inimfiguuridega.

*
Olin leidnud vanast ajalehest midagi huvitavat. Seal oli ühes lühinupus juttu minust, teises Jürgen I-st. Rääkisin sellest teistele ja näitasin ajalehte projektoriga seina peal. Õpetaja Kalme näitas, et projektoriga peab tegema teistsugust pilti. Nüüd nägin ma ise uduselt. Aga mõtlesin, et mis sellest, ma näitan pilti teiste jaoks, ja kes ei näe, võib binokli võtta. Jürgeni nimega nuppu ma ei leidnud üles. Kui ajalehe Jürgeni kätte andsin, siis tema leidis. Ajalehte jälle enda kätte saades leidsin ka mina. See oli ühes kahest parema serva poolsemast tulbast. Aga kuigi olin nupu juba leidnud, kaotasin selle uuesti silmist ja pidin uuesti otsima hakkama.

*
Lugesin Enekest. Keerasin lehti ja lugesin läbi artiklid riikide kohta. Tegin nende kohta märkmeid. Jõudsin artiklini Liechtensteinist. Selles entsüklopeedias kirjutati see Liichtenstein. Ja oli veel kaks erinevat kirjapilti, teises oli viimast tähte kahekordselt. Sõitsin bussis. Bussi uks ei läinud kinni ja ma rippusin välja. Hoidsin kinni, aga käsi võis korraks lahti minna ja siis ma võisin välja kukkuda. Mul õnnestus pääseda sügavamale bussi. Selles bussis tahtsid piletikontrollid kehtestada uut korda ja kontrollisid pileteid juba aastaid, ilma et nad oleks bussi eesotsa välja jõudnud. Aja jooksul muutus uus karm kord küll leebemaks. Mängisin ühes kohas paberi peal mängu, kus ma tähistasin trepikoja iga korteri mullide reaga, kus iga mulli sisse oli midagi kirjutatud. Osadel korteritel oli hulk mulle, mille sisse oli kirjutatud 0, aga neil oli ka muusisulisi. Meie korteri kohta oli kirjutatud kaks korterinumbrit. Üks mees tahtis näha, mida ma paberile kirja olen pannud.

laupäev, oktoober 22, 2016

Pargikoer

Kõndisin läbi pargi Raekoja platsi suunas. Pargis oli varem üks koer ketis olnud, aga nüüd oli ta ketist lahti. Ma ei teadnud, kas ta võib kallale tulla või mitte. Ka sõbraliku koera ketist lahti laskmine oli halb, sest teised võisid selle eeskujul lasta kurja koera. Varasematel aegadel, kui seda koera polnud veel ketti pandud, oli ta juba ketist lahti olnud. Raekoja platsil heitis see koer pikali ja inimesed silitasid teda. Kahtlustasin, et vaenlased on selle koera marutõppe nakatanud, sest ta on sõbralik ja inimesed lähevad teda silitama, vaenlase eesmärk oleks, et inimesed ka marutõppe jääksid. Pidu hakkas läbi saama. Raekoja platsile kogunenud inimesed tõusid püsti lõpulaulu jaoks. Mina jäin esialgu istuma, aga siis tõusin ka püsti. Vaatasin, et Klaus veel istub.

reede, oktoober 21, 2016

Valesti topeldamine

1. d4 Rf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Og2 dc 5. La4+ Od7 6. Lc4 Oc6 7. Rf3 Rbd7 8. Rc3 Rb6 9. Ld3 Ob4 10. 0-0 0-0 11. Vd1 h6 12. Od2 Le7 13. a3 Oc3 14. Lc3 (Siiani partiist Smõslov-Keres) Vfd8 15. Vac1 Vd7 16. Re5 Vd6 17. Rc6 bc 18. Oc6 Vad8 19. e3 Rfd5 20. La5 Rc8 21. Od5 ed 22. Ob4 Le4 23. Od6 Vd6 24. Lc7 Vf6 25. Lc8+ Kh7 26. Lc2 1:0

Mustad nõud

Läksin kööki. Tahtsin kapist taldrikut võtta. Aga leidsin sealt musta taldriku. Selle all järgmised nõud olid ka mustad. Need oli ära määritud, ilma et neist oleks üldse söödud. Öeldi, et mustust levitati listide kaudu.